Учнівське самоврядування

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду учнівського самоврядування

ДНЗ «Волочиський промислово – аграрний професійний ліцей»

 

    Дане положення регламентує діяльність учнівського самоврядування  ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей».

Учнівське самоврядування (далі – самоврядування) покликане надати можливість виховувати в здобувачів освіти соціальну відповідальність, підвищувати рівень самостійності, розширювати діапазон можливостей у прийнятті спільних важливих завдань, залучати дітей до пошуку креативних шляхів вирішення і розв’язання проблем, уміння розвивати практичні навички управління громадськими справами.

 1. У своїй роботі Рада самоврядування керується нормативно – правовими актами, а саме: Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про громадські організації», Статутом ліцею.
 2. Рада самоврядування співпрацює з громадськими об’єднаннями, з педагогічним колективом та батьківським комітетом. Робота організовується на принципах взаємоповаги, взаєморозуміння і незалежності.
 3. Вищим органом самоврядування є збори здобувачів освіти ДНЗ «Волочиський промислово – аграрний професійний ліцей», які скликаються один раз на рік.
 4. Керування самоврядуванням виконує Рада учнівського самоврядування, яка обирається на зборах відкритим голосуванням з числа учнів ліцею.
 5. Рада самоврядування на першому засіданні таємним голосуванням обирає голову Ради. До складу Ради також входять заступник директора з виховної роботи, голова учнівського профспілкового комітету, практичний психолог, вихователь гуртожитку.
 6. Рада учнівського самоврядування здійснює діяльність, спрямовану на:
 • формування патріотизму у молоді;
 • знання історії свого навчального закладу, держави, її культурної та національної спадщини;
 • пропаганду здорового способу життя;
 • подолання серед молодих людей проблем, пов’язаних з вживанням алкоголю, наркотиків;
 • залучення всіх здобувачів освіти в гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, клуби за інтересами;
 • формування у молодих людей культури поведінки, етикету та моралі;
 • знання та дотримання законів правового та трудового законодавств;
 • пропагування любові до обраної професії;
 • бережливе ставлення до майна, підручників, спортивного інвентаря;
 • дотримання правил для здобувачів освіти професійних  (професійно – технічних)  навчальних закладів та правил поведінки і проживання в гуртожитку.

РАДА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ -2023-2024