План методичної роботи

План

роботи методичного кабінету

ДНЗ” Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей”

на 2023/2024 навчальний рік

 

п/п

 

Зміст роботи

Термін

виконання

 

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

Організаційна робота
1.

 

Скласти план методичної роботи навчального закладу на 2023/2024 н.р. До 31.08.2023

 

методист  
2.

 

Підготувати наказ про організацію методичної роботи навчального закладу і створення методичних комісій на 2023/2024 н.р. До 31.08.2023

 

методист

 

 
3.

 

Провести аналіз навчально-плануючої документації ІПП вересень

 

методист,

голови МК

 
4.

 

Розглянути та погодити плани роботи методичних комісій на 2023/2024 н. р. до 10.09.2023

 

методист,

голови МК

 
5.

 

Скласти графік контролю  за навчально-виховним процесом до 10.09.2023

 

методист

 

 
6. Реєстрація на платформі дистанційного навчання вересень

 

Викладач інформатики  
7.

 

Провести інструктивно-методичні наради:

ü  обговорення плану методичної роботи ліцею, організаційні питання;

ü  атестація педагогічних працівників

ü  стан комплексно-методичного забезпечення уроків;

ü  форми і методи позаурочної роботи;

ü  інноваційні навчальні технології

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

грудень

 

березень

 

травень

 

 

методист

 

 

директор,

методист

заступник з НВР,

методист

заступник з НВР,

методист

методист

 
8. Поповнити кабінет методичними матеріалами педпрацівників ліцею, та матеріалами рекомендованими НМЦ ПТО протягом

року

 

зав. методичним кабінетом

 

 

 

 

9. Організувати на базі методичного кабінету роботу школи педагогічної майстерності та школу молодого педагога протягом року

 

методист,

керівники школи

 

 
10. Організувати на базі методичного кабінету роботу психолого-педагогічного семінару протягом року

 

методист, психолог  
11. Організувати на базі методичного кабінету

–        конкурс КМЗ «Педагогічні ідеї і знахідки;

 

–        огляд літератури «Хвилями океану педагогічних новинок»;

–        захист «Портфоліо успіху».

 

 

жовтень

 

 

лютий

 

 

березень

 

 

методист,

заст..директора з НВР

методист, бібліотекар

 

методист

 
12. Поповнити банк даних новинками методичної літератури і періодич-ними виданнями з питань П(ПТ)О постійно

 

зав. методичним кабінетом  
13.

 

Організувати методичну допомогу головам МК з питань організації планування методичної роботи постійно методист

 

 
14.

 

Організовувати участь викладачів і майстрів в/н в обласних методичних заходах постійно дирекція, методист  
15. Розробити графік відкритих уроків, предметних та фахових тижнів протягом року заступник з НВР,

методист

 
16. Організувати взаємовідвідування уроків теоретичного та виробничого навчання до 20.09.2023

 

заступник з НВР,

методист

 

 
17. Оформити матеріали відкритих уроків, виховних заходів, що проводяться в ліцеї протягом року

 

методист  
18. Провести діагностичне анкетування педагогічних працівників ліцею жовтень

 

методист  
19. Визначити  на основі результатів діагностичного анкетування індивідуальні методичні теми для ІПП травень

 

методист, заступник з НВР  
20. Оновлення інформації сторінки «Методична робота» на   сайті ліцею протягом року

 

методист  
21. Участь в  організації та проведенні  нарад, педагогічних рад, їх мультимедійний супровід червень методист

 

 

 

 

Методична робота
23. Надавати індивідуальні консультації педагогічним працівникам протягом року

 

методист

 

 
24. Допомога викладачам у складанні поурочно-тематичних планів протягом вересня вересень

 

заступник з НВР, методист  
25. Надавати індивідуальну допомогу викладачам і майстрам в/н, які атестуються, у підготовці необхідних матеріалів жовтень-лютий директор, заступник з НВР, методист  
26.

 

Надавати індивідуальну допомогу молодим викладачам і майстрам в/н протягом року методист  
27. Ознайомлення педагогів ліцею  з корисними інтернет-ресурсами протягом року методист

 

 
28. Заслухати творчі звіти ІПП , які атестуються лютий

 

дирекція, методист

 

 
29. Забезпечити систему роботи по інформуванню викладачів та майстрів в/н про досягнення педагогічної науки, передового досвіду, інноваційних технологій постійно

 

методист

 

 
30. Вивчати і узагальнювати досвід роботи викладачів та майстрів в/н постійно

 

методист

 

 
31. Оформляти матеріали по узагальненню досвіду роботи педагогічних працівників постійно методист. заступники, голови МК  
32. Надання допомоги педагогам з вивчення інноваційних педагогічних і виробничих технологій протягом року постійно

 

методист  
Зміцнення матеріально-технічної бази
33. Оновлювати інформацію на змінних стендах:

·       Методичний кабінет інформує;

·       Готуємось до атестації;

·       Внутнішньоліцейний контроль;

·       Голос педагогічної ради

постійно

 

зав. методичним кабінетом

 

 
34. Передплатити необхідні для методичного кабінету фахові видання січень, червень

 

зав. методичним кабінетом  
35. Закупити необхідне канцелярське приладдя червень методист